Antoon (Anselmus) Musters

Antoon werd al vierde kind geboren in het gezin van Louis en Isabella. (Franziskus, als tweede geboren, overleed minder dan vier maanden oud).
Hij koos de priesternaam Anselmus. Op 25 mei 1940 werd hij tot priester gewijd in Rome. Op 18 november 1945 droeg hij zijn eerste heilige mis in Ossendrecht op.

  

 

De verhalen over Anselmus, broer van mijn moeder en priester, over zijn oorlogsverleden waren er al maar kwamen echt in beeld met het verschijnen van het boek De monsignore en de nazi van Arne Molfenter en Rüdiger Strempel in juli 2015. Het heeft onze familiegeschiedenis danig op z’n kop gezet.

Samen met John van Dooren van de heemkundekring Zuidkwartier zijn we op zoek gegaan naar informatie. Bij Anselmus Musters is die informatie geordend. Op deze plaats wil ik volstaan met de inleiding die in Jonge Bloei, de dichtbundel van Anselmus is opgenomen:

Lees verder