Elisabeth Musters

De verhalen van en over Lieske zijn natuurlijk nauw verbonden met haar familie die zo dicht bij ons is geweest. En natuurlijk ook met haar broer Anselmus over wie veel is gezegd en geschreven. Dat brengen we bij elkaar bij de verhalen van Antoon (Anselmus) Musters. Maar Lieske heeft ook haar eigen verhalen.