KERSTGEDICHT 2019

December 2019

Zo rond Kerst zoek ik altijd wel even naar een leuk gedicht voor onder de boom.

Wat ons als familie zeer bezighoudt is de geschiedenis van onze heerom Toon, Anselmus Musters. We zijn blij dat we zijn geschiedenis naar buiten hebben kunnen brengen. Ikzelf heb er steeds wel last van dat zoveel mensen anoniem blijven met hun geschiedenis. Anselmus z’n verhaal had zomaar in de vergetelheid kunnen geraken. Gelukkig is dat niet gebeurd. Bedankt al diegenen die hieraan een bijdrage hebben geleverd en die hun belangstelling hebben getoond.

In dit licht sprak me het gedicht aan van Anton van Duinkerken, bekend schrijver en dichter uit de vorige eeuw, geboren in Bergen op Zoom en Rooms Katholiek, iemand die wel past bij de persoon van Anselmus.

Omdat eenvoudigen verstaan
Wat door geen ingewikkeld zoeken
Noch lezen in geleerde boeken
Begrepen wordt of nagegaan,

Zijn herders toen in uwe stal
geknield en hebben U aanbeden;
dit is tweeduizend jaar geleden
En nog weet elk het overal.

Geen mens heeft ooit hun naam gemeld;
de rest van hun onschuldig leven
is door geen wetenschap beschreven,
wordt slechts aan kinderen verteld.