OPA LOUIS EN OPOE ISABELLA

Na het verhaal over hun emigratie naar Duitsland – lees bij Duitsland – en hun ontsnapping uit betrokkenheid bij de eerste wereldoorlog, enkele gezamenlijke documenten van Louis en Isabella. Als eerste hun trouwboekje. Hierin staat dat tussen de geboorte van Adrianus en mijn moeder Elisabeth nog een kindje is geboren: Franziskus Johannes. Franziskus is maar iets meer dan drie maanden oud geworden. De naamgeving kan er op duiden dat Louis en Isabella toen (februari 1911) van plan waren zich definitief in Duitsland te vestigen. Het trouwboekje:

 

 

 

 

Louis en Isabella trouwden voor de wet op 6 september 1904. Op 21 en 28 augustus hadden de afkondigingen plaats gehad in Ossendrecht.
Natuurlijk waren er geboorte-akten overlegd, maar ook een ‘certificaat van den Heer Commissaris der Koningin in de Provincie Noord-Brabant van den drie en twintigsten Augustus dezes jaar, strekkende tot bewijs dat de Bruidegom zijne plicht ten aanzien van de Nationale Militie heeft vervuld’. Louis zat bij de ‘burgerwacht’ en volgens overlevering had hij daarom een luchtbuks. Dat wapen is nog steeds in familiebezit.

Er waren vier (4) getuigen aanwezig bij de gemeentelijke trouwerij.
– Johannes Baptist Musters, broer van opa Louis. 35 jaar oud en ‘Karreman’ van beroep.
– Johannes Franciscus Wierckx, broer van Isabella, 26 jaar oud. ‘Arbeider’ van beroep.
– Loudivicus de Beukelaar, 58 jaar oud. ‘Broodbakker’ van beroep.
– Franciscus Petrus Timmermans, 54 jaar oud. ‘Kleermaker’ van beroep.
In het burgerlijk trouwboekje staan de handtekeningen van deze getuigen. Natuurlijk ook die van  Louis en Isabella en van Joanna Catharina de Craen, de moeder van Louis en van de moeder van Isabella, Johanna Catharina Roelans

Louis staat benoemd als ‘landbouwersknecht’, Isabella als ‘fabrieksarbeidster’.

Opoe schreef haar naam als Wierkcx, de ambtenaar schreef Wierckx. De broer van opoe schreef zijn naam als Wierkx. De moeder van Isabella schreef haar naam als Roelants, met een T dus. Het was wat met namen. De moeder van opa Louis heette Johanna de Craen. Op haar bidprentje heeft de begafenisondernemer er De Kraan van gemaakt.

 

meer over Opa Louis

Lees verder

 

meer over opoe Isabella

Lees verder