TIJDELIJK VERBLIJF IN BERGEN OP ZOOM

Tijdelijk verblijf in Bergen op Zoom.

Toen het gezin van Louis en Isabella terugkeerde naar Nederland, ging dat niet in één rechtstreekse reis naar Ossendrecht. Zij arriveerden op 8 juni 1915 in Bergen op Zoom en vertrokken pas weer op 20 augustus naar Ossendrecht. Dat staat vermeld in het registratiedossier van Bergen op Zoom en in de kolom ‘Huizing’ staat vermeld: Oude Huijbergsche baan (230 nieuw) K230 (oud). N. Borgvliet is doorgestreept.

 

Wij denken dat deze stop van het gezin Musters in Bergen op Zoom te maken had met de grote stroom Belgische vluchtelingen die in de eerste wereldoorlog naar Nederland kwam omdat Nederland neutraal was en België in een hevige oorlog met Duitsland was verwikkeld. Er waren opvangkampen in de grensgebieden (dus ook in Bergen op Zoom) en het is een bekend gegeven dat veel Belgische vluchtelingen onderdak vonden bij particuliere gezinnen. Het ligt voor de hand aan te nemen dat de gemeentelijke overheid een regierol vervulde in de huisvesting van al deze mensen.

Meer dan twee maanden had het gezin Musters dus een tussenstop in Bergen op Zoom. Sterker nog, op Nieuw Borgvliet. In de Oude Huijbergschebaan. Daar zijn later ome Toon, broer van Sander, en tante Roos nog komen wonen voordat de Huijbergsche Baan op hun locatie Vondellaan werd. Ook ome Piet, een andere broer van Sander, en tante Leen bouwden er een huisje. Zij zijn daar altijd blijven wonen. Hun  eerste adres was  Oude Huijbergse baan 266a later werd het 254 daar er nieuwe  huizen tussen  kwamen. Ome Piet en tante Leen hebben vóór hun trouwen gebouwd. Ze zijn in 1934 getrouwd. Op 10 april voor de wet en op 11 april voor de kerk op de verjaardag van opoe Raaijmakers, ‘s morgens om 7 uur. Daarvoor werkte ome Piet aan de Zuiderzee waar hij goed verdiende en zo een huisje kon bouwen. Ome Piet en mijn vader Sander hebben waarschijnlijk samen aan de Zuiderzeewerken gewerkt. Dat zoeken we nog uit.

Hierbij een blaadje uit het archief van de huisvesting van ome Toon en tante Roos met hun kinderen Annie en Adrie.

 

Hieronder twee foto’s van de Oude Huijbergschebaan (ca. 1915), gemaakt vanuit twee richtingen. Het hoge gebouw met de punt is de oude Gerardus Majellaschool. Op de eerste foto vooraan rechts, op de tweede foto achteraan links.