OME JAN EN TANTE NELLIE

Ome Jan en tante Nellie (Johanna Petronella Verheezen)

Een bijzonder gezin. Tante Nellie was doofstom en het was voor ons heel moeilijk haar te begrijpen. Voor hun kinderen overigens niet; die snapten precies wat tante Nellie bedoelde.

Wij ontmoetten hun zoals ik al schreef in Broers en zussen op alle verjaardagen en dat waren er nogal wat. Ome Jan was vroeger een deugniet geweest, zo ging het familieverhaal. Voor niets en niemand bang en altijd vol met kattenkwaad. Hij zou ook smokkelaar zijn geweest. De familie had zich weleens zorgen gemaakt over hem en zijn gezin, maar voor mij was dat geen onderwerp; zij waren er altijd gewoon bij.

Tante Nellie is geboren in 1907. In 1934 trouwde ze met Antonius Theodorus Schalkwijk. Antonius leefde van 1900 tot 1938. In 1939 is tante Nellie getrouwd met ome Jan.

Ome Jan overleed op 24 februari 1977 in Bergen op Zoom. Tante Nellie overleed op 27 augustus 1986.

 

             

Ome Jan en Sander hebben nog samen gewerkt als polderjongens. Ik weet niet waar deze foto is gemaakt. Ome Jan en Sander staan vooraan; zij waren ook de kleinsten.