DUITSLAND

Op dinsdag 6 september 1904 trad Ossendrechtenaar Louis Musters in het huwelijk met Isabella Wierckx.

Louis verdiende de kost als landarbeider terwijl zijn vrouw wat bij verdiende door huishoudelijk werk te verrichtten.

Al vrij snel geraakte Isabella in verwachting en op 18 augustus 1905 werd hun eerste zoon geboren die de naam Adrianus, roepnaam Janus kreeg.

Louis wilde vooruit maar als landarbeider in de omgeving van zijn woonplaats waren de verdiensten niet hoog. Het werkaanbod was laag en dit kwam mede omdat de polders in en rond Ossendrecht met inzet van vele Ossendrechtse arbeiders reeds in de 2e helft van de 19e eeuw droog gelegd waren. Doordat dit werk afgerond was zaten in het begin van de 20e eeuw vele zogenaamde “polderjongens” werkeloos thuis.

Door hun arbeidsinzet bij de inpolderingswerken in onze naaste omgeving hadden ze veel ervaring met grondwerk opgedaan en waren dus op dit gebied uitermate vakbekwame werklieden. Verschillende Nederlandse baggerbedrijven en bedrijven die gespecialiseerd waren in grondwerken voerden in die tijd werken uit in het buitenland. Deze bedrijven waren op zoek naar ervaren grondwerkers en vonden die onder meer in onze streek. De verdiensten waren goed en daarom gingen vele Ossendrechtse polderjongens eind 19e en begin 20ste eeuw vaak voor langere tijd naar Duitsland en Frankrijk werken. Als een polderwerker zuinig leefde, kon hij een flink bedrag per jaar sparen. Na enkele jaren had hij dan genoeg gespaard om een stuk grond of een huis te kunnen kopen.

Het document van uitschrijving:

 

Louis Musters besloot hier ook gebruik van te gaan maken en vertrok samen met zijn vrouw Isabella en zoon Janus omstreeks 1907 naar Haltern in Duitsland, gelegen in de deelstaat Noordrijn Westfalen. Hier ging hij als locomotief machinist werken in dienst van de Rheinlandse  Sandwerke AG uit Düsseldorf. Dit bedrijf was gespecialiseerd in het afgraven van zuiver hoogwaardig zand welke gebruikt werd voor o.a. de glasindustrie en voor het zandgieten in vormkasten  t.b.v. ijzergieterijen. Het opgegraven zand werd in wagons geladen waarna Louis het met zijn locomotief naar de fabriek bracht waar het zand verder verwerkt werd. Louis was trots op zijn baan en het werk beviel hem uitstekend.

Louis z’n werkvergunning. Geldig voor het jaar 1915, het jaar dat ze terug gingen.

Hieronder een foto van Louis (geheel rechts) met zijn werkmaten. In Obercassel 17 mei 1908. Vlak voordat hij 31 werd.

 

Het gezin Musters werd op 10 augustus 1912 verblijd met de geboorte van hun 2e kind, een wolk van een dochter die de naam Elisabeth kreeg,  een naam die al snel afgekort werd tot Lies. Twee jaar later, in het jaar 1914, geraakte moeder Isabella wederom in verwachting waarna op 10 december van dat jaar hun 3e kind en 2e zoon geboren werd die de naam Anton kreeg.

Ondertussen was, met de invasie van Servië op 28 juli 1914 door het leger van Oostenrijk- Hongarije, de 1e Wereldoorlog begonnen. Even later vielen Duitse troepen Luxemburg binnen waarna op 4 augustus 1914 de invasie van België volgde en de oorlog zich meer en meer over Europa uitbreidde.

Uit: Tijding 2016-2

Zie verder ook: Weg uit Duitsland