Spaanse griep

Spaanse griep

Het was in de jaren ’80 dat Lieske bij ons logeerde. Als ze bij ons was dan begon plotseling al ons koper in en aan het huis ineens weer te blinken. Zelfs de postbode zei er dan iets van als hij de knoppen aan de voordeur zag.
Op een avond zaten we Triviant te spelen. Vragen beantwoorden van een kaartje. Een vriend van ons was aan de beurt voor de volgende vraag: aan welke ziekte overleden miljoenen mensen tijdens de eerste wereldoorlog.
Hoewel Lieske niet aan de beurt was kon ze het niet laten om spontaan te roepen: DE SPAANSE GRIEP. We hebben het er later nog vaak over gehad en er elke keer weer hartelijk om gelachen.

Hier moest ik aan denken nu het Corona virus de lakens is gaan uitdelen, voor ons bepaalt wat we nog wel en wat we niet mogen doen en ons, als ouderen, niet alleen isoleert, maar ook serieus bedreigt. Ik denk dat ook onze kinderen en kleinkinderen zich hun hele leven lang zullen herinneren wat er op dit moment gebeurt. Net zoals Lieske, die zes was toen de Spaanse griep haar tol eiste.

Ik hoop dat alle maatregelen voor jullie te dragen zijn. Ik wil vanaf deze site iedereen heel veel sterkte toewensen en hoop dat het snel voorbij zal gaan en jullie en onze deur niet zal aandoen.

Het allerbeste.

Ook namens Marijke

kerstgedicht 2019

December 2019


Zo rond Kerst zoek ik altijd wel even naar een leuk gedicht voor onder de boom.


Wat ons als familie zeer bezighoudt is de geschiedenis van onze heerom Toon, Anselmus Musters. We zijn blij dat we zijn geschiedenis naar buiten hebben kunnen brengen. Ikzelf heb er steeds wel last van dat zoveel mensen anoniem blijven met hun geschiedenis. Anselmus z’n verhaal had zomaar in de vergetelheid kunnen geraken. Gelukkig is dat niet gebeurd. Bedankt al diegenen die hieraan een bijdrage hebben geleverd en die hun belangstelling hebben getoond.


In dit licht sprak me het gedicht aan van Anton van Duinkerken, bekend schrijver en dichter uit de vorige eeuw, geboren in Bergen op Zoom en Rooms Katholiek, iemand die wel past bij de persoon van Anselmus.


Omdat eenvoudigen verstaan
Wat door geen ingewikkeld zoeken
Noch lezen in geleerde boeken
Begrepen wordt of nagegaan,

Zijn herders toen in uwe stal
geknield en hebben U aanbeden;
dit is tweeduizend jaar geleden
En nog weet elk het overal.

Geen mens heeft ooit hun naam gemeld;
de rest van hun onschuldig leven
is door geen wetenschap beschreven,
wordt slechts aan kinderen verteld.

De ontmoeting


Lieve collega's,

Even een kort (gestolen) verhaaltje rond de Greeting. Dit om te laten zien in wat voor een illuster gezelschap Ferry en ik terecht zijn gekomen.

Vooraf.
Elisabet was volgens het Evangelie volgens Lucas een afstammeling van Aäron, de vrouw van Zacharias, de moeder van Johannes de Doper en de nicht van Maria. Elisabet en haar man worden beschreven als rechtvaardige en vrome mensen.
Een engel kondigt aan Zacharias aan dat hij een zoon zal krijgen. Op dat moment zijn hij en Elisabet al op hoge leeftijd gekomen. Na die aankondiging wordt Elisabet zwanger, en zij verbergt zich vijf maanden lang. Ze zegt hierover: "Zo heeft de Here aan mij gedaan in de dagen, waarin Hij op mij nederzag om mijn smaad onder de mensen weg te nemen." In de zesde maand van haar zwangerschap kondigt een engel aan haar nicht Maria aan dat ook zij zwanger zal worden. Daarna reist Maria naar Elisabet toe, en blijft daar drie maanden, misschien tot na de geboorte van Johannes. Op het moment dat Elisabet Maria hoort aankomen, springt het kind op in haar schoot en wordt ze vervuld van de Heilige Geest. Ze zegt dan tegen Maria: "De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan." (De Nieuwe Bijbelvertaling)
De zegeningswoorden van Elisabet (cursief) worden ook in het Ave Maria (Weesgegroet) gebeden. Deze komen na het begroetingsvers van de aartsengel Gabriël (Ave Maria, vol van genade, de Heer is met U) en vóór de verzen van de gemeenschap of de gelovige (Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood).
Elizabet wordt als een heilige vereerd in de katholieke, orthodoxe en anglicaanse traditie.

 

Viola’s Begroeting onder de loep
Performers: Angela Black, Suzanne Peters, Bonnie Snyder

Even een gesprekje op straat, het lijkt de simpelste zaak van de wereld. Bill Viola filmde het in slow motion en dan blijkt het te barsten van betekenis.
Het verzetten van een voet. Een hand die omlaag gaat. Een lichte buiging naar voren of naar achteren. Uit alles spreekt plezier of ongenoegen, acceptatie of afwijzing.
De Amerikaanse filmkunstenaar Bill Viola maakte met een high-speed camera van een ontmoeting van 45 seconden een film van tien minuten. Zonder geluid, The Greeting is een ‘stomme’ film. Maar hij verveelt geen moment.

 

Inspiratie voor Viola was De Aankondiging van Jacopo da Pontormo, een schilderij waarop Maria haar oudere zuster Elisabeth vertelt dat ze een kind krijgt van God. De twee figuren op de achtergrond staan er maar wat bij en kijken naar de toeschouwer.

 ook Ghirlandaio was geïnspireerd door dit onderwerp 

 


Viola focuste, zei hij in een interview, op wat er gebeurt tussen de mensen op het schilderij.
En dat is te zien in The Greeting. De middelste, blonde vrouw is in het begin samen met de oudere vrouw rechts. Dan komt de vrouw links aanlopen, zwierig en zwanger. De oudere vrouw is verrast en ze knopen een gesprekje aan. De blonde vrouw heeft het nakijken, ze is alleen eventjes toegeknikt. Haar gezicht betrekt en ze kijkt naar de oudere vrouw. Misschien om haar eraan te herinneren dat zij er ook nog is. Maar ook, denk ik, om niet naar de zwangere vrouw te hoeven kijken, want die krijgt al genoeg belangstelling.

 

Evert Thielen
Samen met Koen was ik in het museum in Venlo voor een tentoonstelling van Evert Thielen. Indrukwekkend. Mocht je een mogelijkheid zien een expositie van Thielen te bezoeken: DOEN.
Ook Evert Thielen bleek geïnspireerd te zijn door een van de voorgaande werken.
Allereerst: Driemanschap

En wat ik ook nog van Evert Thiele tegenkwam: Rendez-vous


Wat er allemaal niet in dit thema zit.

En dan nu wij als nieuwe loot aan dit drama: Tineke Goosens. Het gesprek.

Als we geweten hadden van die kleuren.....