De ontmoeting


Lieve collega's,

Even een kort (gestolen) verhaaltje rond de Greeting. Dit om te laten zien in wat voor een illuster gezelschap Ferry en ik terecht zijn gekomen.

Vooraf.
Elisabet was volgens het Evangelie volgens Lucas een afstammeling van Aäron, de vrouw van Zacharias, de moeder van Johannes de Doper en de nicht van Maria. Elisabet en haar man worden beschreven als rechtvaardige en vrome mensen.
Een engel kondigt aan Zacharias aan dat hij een zoon zal krijgen. Op dat moment zijn hij en Elisabet al op hoge leeftijd gekomen. Na die aankondiging wordt Elisabet zwanger, en zij verbergt zich vijf maanden lang. Ze zegt hierover: "Zo heeft de Here aan mij gedaan in de dagen, waarin Hij op mij nederzag om mijn smaad onder de mensen weg te nemen." In de zesde maand van haar zwangerschap kondigt een engel aan haar nicht Maria aan dat ook zij zwanger zal worden. Daarna reist Maria naar Elisabet toe, en blijft daar drie maanden, misschien tot na de geboorte van Johannes. Op het moment dat Elisabet Maria hoort aankomen, springt het kind op in haar schoot en wordt ze vervuld van de Heilige Geest. Ze zegt dan tegen Maria: "De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan." (De Nieuwe Bijbelvertaling)
De zegeningswoorden van Elisabet (cursief) worden ook in het Ave Maria (Weesgegroet) gebeden. Deze komen na het begroetingsvers van de aartsengel Gabriël (Ave Maria, vol van genade, de Heer is met U) en vóór de verzen van de gemeenschap of de gelovige (Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood).
Elizabet wordt als een heilige vereerd in de katholieke, orthodoxe en anglicaanse traditie.

 

Viola’s Begroeting onder de loep
Performers: Angela Black, Suzanne Peters, Bonnie Snyder

Even een gesprekje op straat, het lijkt de simpelste zaak van de wereld. Bill Viola filmde het in slow motion en dan blijkt het te barsten van betekenis.
Het verzetten van een voet. Een hand die omlaag gaat. Een lichte buiging naar voren of naar achteren. Uit alles spreekt plezier of ongenoegen, acceptatie of afwijzing.
De Amerikaanse filmkunstenaar Bill Viola maakte met een high-speed camera van een ontmoeting van 45 seconden een film van tien minuten. Zonder geluid, The Greeting is een ‘stomme’ film. Maar hij verveelt geen moment.

 

Inspiratie voor Viola was De Aankondiging van Jacopo da Pontormo, een schilderij waarop Maria haar oudere zuster Elisabeth vertelt dat ze een kind krijgt van God. De twee figuren op de achtergrond staan er maar wat bij en kijken naar de toeschouwer.

 ook Ghirlandaio was geïnspireerd door dit onderwerp 

 


Viola focuste, zei hij in een interview, op wat er gebeurt tussen de mensen op het schilderij.
En dat is te zien in The Greeting. De middelste, blonde vrouw is in het begin samen met de oudere vrouw rechts. Dan komt de vrouw links aanlopen, zwierig en zwanger. De oudere vrouw is verrast en ze knopen een gesprekje aan. De blonde vrouw heeft het nakijken, ze is alleen eventjes toegeknikt. Haar gezicht betrekt en ze kijkt naar de oudere vrouw. Misschien om haar eraan te herinneren dat zij er ook nog is. Maar ook, denk ik, om niet naar de zwangere vrouw te hoeven kijken, want die krijgt al genoeg belangstelling.

 

Evert Thielen
Samen met Koen was ik in het museum in Venlo voor een tentoonstelling van Evert Thielen. Indrukwekkend. Mocht je een mogelijkheid zien een expositie van Thielen te bezoeken: DOEN.
Ook Evert Thielen bleek geïnspireerd te zijn door een van de voorgaande werken.
Allereerst: Driemanschap

En wat ik ook nog van Evert Thiele tegenkwam: Rendez-vous


Wat er allemaal niet in dit thema zit.

En dan nu wij als nieuwe loot aan dit drama: Tineke Goosens. Het gesprek.

Als we geweten hadden van die kleuren.....